Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drachkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drachkov, hasicí přístroje Drachkov, školení na hasicí přístroje Drachkov, prodej hasicích systémů Drachkov, prodej hasicích přístrojů Drachkov, hasiva a hasicí příslušenství Drachkov, Tepostop Drachkov, firestop Drachkov, hasicí systémy Drachkov, hasicí zařízení Drachkov, hasicí přístroje Drachkov, požární ochrana Drachkov, stabilní hasicí zařízení Drachkov, lokální stabilní hasicí zařízení Drachkov, automatický hasicí systém Drachkov, samočinný hasicí systém Drachkov, hasit CO2 Drachkov, hasit oxid uhličitý Drachkov, hasit s inergen Drachkov, čisté hasivo Drachkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drachkov, vodní hasící přístroj Drachkov, sněhový hasící přístroj Drachkov, pěnový hasící přístroj Drachkov, požární zabezpečení Drachkov, požární bezpečnost Drachkov, protipožární ochrana Drachkov, servisní organizace hasících přístrojů Drachkov, hasící syytémy serverovny Drachkov,hasící filter Drachkov, hasící přístroje pro cnc stroje Drachkov, hasící systémy pro autobusy Drachkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.