Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doupě

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doupě, hasicí přístroje Doupě, školení na hasicí přístroje Doupě, prodej hasicích systémů Doupě, prodej hasicích přístrojů Doupě, hasiva a hasicí příslušenství Doupě, Tepostop Doupě, firestop Doupě, hasicí systémy Doupě, hasicí zařízení Doupě, hasicí přístroje Doupě, požární ochrana Doupě, stabilní hasicí zařízení Doupě, lokální stabilní hasicí zařízení Doupě, automatický hasicí systém Doupě, samočinný hasicí systém Doupě, hasit CO2 Doupě, hasit oxid uhličitý Doupě, hasit s inergen Doupě, čisté hasivo Doupě, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doupě, vodní hasící přístroj Doupě, sněhový hasící přístroj Doupě, pěnový hasící přístroj Doupě, požární zabezpečení Doupě, požární bezpečnost Doupě, protipožární ochrana Doupě, servisní organizace hasících přístrojů Doupě, hasící syytémy serverovny Doupě,hasící filter Doupě, hasící přístroje pro cnc stroje Doupě, hasící systémy pro autobusy Doupě, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.