Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doudleby

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doudleby, hasicí přístroje Doudleby, školení na hasicí přístroje Doudleby, prodej hasicích systémů Doudleby, prodej hasicích přístrojů Doudleby, hasiva a hasicí příslušenství Doudleby, Tepostop Doudleby, firestop Doudleby, hasicí systémy Doudleby, hasicí zařízení Doudleby, hasicí přístroje Doudleby, požární ochrana Doudleby, stabilní hasicí zařízení Doudleby, lokální stabilní hasicí zařízení Doudleby, automatický hasicí systém Doudleby, samočinný hasicí systém Doudleby, hasit CO2 Doudleby, hasit oxid uhličitý Doudleby, hasit s inergen Doudleby, čisté hasivo Doudleby, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doudleby, vodní hasící přístroj Doudleby, sněhový hasící přístroj Doudleby, pěnový hasící přístroj Doudleby, požární zabezpečení Doudleby, požární bezpečnost Doudleby, protipožární ochrana Doudleby, servisní organizace hasících přístrojů Doudleby, hasící syytémy serverovny Doudleby,hasící filter Doudleby, hasící přístroje pro cnc stroje Doudleby, hasící systémy pro autobusy Doudleby, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.