Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubravy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubravy, hasicí přístroje Doubravy, školení na hasicí přístroje Doubravy, prodej hasicích systémů Doubravy, prodej hasicích přístrojů Doubravy, hasiva a hasicí příslušenství Doubravy, Tepostop Doubravy, firestop Doubravy, hasicí systémy Doubravy, hasicí zařízení Doubravy, hasicí přístroje Doubravy, požární ochrana Doubravy, stabilní hasicí zařízení Doubravy, lokální stabilní hasicí zařízení Doubravy, automatický hasicí systém Doubravy, samočinný hasicí systém Doubravy, hasit CO2 Doubravy, hasit oxid uhličitý Doubravy, hasit s inergen Doubravy, čisté hasivo Doubravy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubravy, vodní hasící přístroj Doubravy, sněhový hasící přístroj Doubravy, pěnový hasící přístroj Doubravy, požární zabezpečení Doubravy, požární bezpečnost Doubravy, protipožární ochrana Doubravy, servisní organizace hasících přístrojů Doubravy, hasící syytémy serverovny Doubravy,hasící filter Doubravy, hasící přístroje pro cnc stroje Doubravy, hasící systémy pro autobusy Doubravy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.