Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubravník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubravník, hasicí přístroje Doubravník, školení na hasicí přístroje Doubravník, prodej hasicích systémů Doubravník, prodej hasicích přístrojů Doubravník, hasiva a hasicí příslušenství Doubravník, Tepostop Doubravník, firestop Doubravník, hasicí systémy Doubravník, hasicí zařízení Doubravník, hasicí přístroje Doubravník, požární ochrana Doubravník, stabilní hasicí zařízení Doubravník, lokální stabilní hasicí zařízení Doubravník, automatický hasicí systém Doubravník, samočinný hasicí systém Doubravník, hasit CO2 Doubravník, hasit oxid uhličitý Doubravník, hasit s inergen Doubravník, čisté hasivo Doubravník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubravník, vodní hasící přístroj Doubravník, sněhový hasící přístroj Doubravník, pěnový hasící přístroj Doubravník, požární zabezpečení Doubravník, požární bezpečnost Doubravník, protipožární ochrana Doubravník, servisní organizace hasících přístrojů Doubravník, hasící syytémy serverovny Doubravník,hasící filter Doubravník, hasící přístroje pro cnc stroje Doubravník, hasící systémy pro autobusy Doubravník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.