Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubravička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubravička, hasicí přístroje Doubravička, školení na hasicí přístroje Doubravička, prodej hasicích systémů Doubravička, prodej hasicích přístrojů Doubravička, hasiva a hasicí příslušenství Doubravička, Tepostop Doubravička, firestop Doubravička, hasicí systémy Doubravička, hasicí zařízení Doubravička, hasicí přístroje Doubravička, požární ochrana Doubravička, stabilní hasicí zařízení Doubravička, lokální stabilní hasicí zařízení Doubravička, automatický hasicí systém Doubravička, samočinný hasicí systém Doubravička, hasit CO2 Doubravička, hasit oxid uhličitý Doubravička, hasit s inergen Doubravička, čisté hasivo Doubravička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubravička, vodní hasící přístroj Doubravička, sněhový hasící přístroj Doubravička, pěnový hasící přístroj Doubravička, požární zabezpečení Doubravička, požární bezpečnost Doubravička, protipožární ochrana Doubravička, servisní organizace hasících přístrojů Doubravička, hasící syytémy serverovny Doubravička,hasící filter Doubravička, hasící přístroje pro cnc stroje Doubravička, hasící systémy pro autobusy Doubravička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.