Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubravice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubravice, hasicí přístroje Doubravice, školení na hasicí přístroje Doubravice, prodej hasicích systémů Doubravice, prodej hasicích přístrojů Doubravice, hasiva a hasicí příslušenství Doubravice, Tepostop Doubravice, firestop Doubravice, hasicí systémy Doubravice, hasicí zařízení Doubravice, hasicí přístroje Doubravice, požární ochrana Doubravice, stabilní hasicí zařízení Doubravice, lokální stabilní hasicí zařízení Doubravice, automatický hasicí systém Doubravice, samočinný hasicí systém Doubravice, hasit CO2 Doubravice, hasit oxid uhličitý Doubravice, hasit s inergen Doubravice, čisté hasivo Doubravice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubravice, vodní hasící přístroj Doubravice, sněhový hasící přístroj Doubravice, pěnový hasící přístroj Doubravice, požární zabezpečení Doubravice, požární bezpečnost Doubravice, protipožární ochrana Doubravice, servisní organizace hasících přístrojů Doubravice, hasící syytémy serverovny Doubravice,hasící filter Doubravice, hasící přístroje pro cnc stroje Doubravice, hasící systémy pro autobusy Doubravice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.