Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubice, hasicí přístroje Doubice, školení na hasicí přístroje Doubice, prodej hasicích systémů Doubice, prodej hasicích přístrojů Doubice, hasiva a hasicí příslušenství Doubice, Tepostop Doubice, firestop Doubice, hasicí systémy Doubice, hasicí zařízení Doubice, hasicí přístroje Doubice, požární ochrana Doubice, stabilní hasicí zařízení Doubice, lokální stabilní hasicí zařízení Doubice, automatický hasicí systém Doubice, samočinný hasicí systém Doubice, hasit CO2 Doubice, hasit oxid uhličitý Doubice, hasit s inergen Doubice, čisté hasivo Doubice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubice, vodní hasící přístroj Doubice, sněhový hasící přístroj Doubice, pěnový hasící přístroj Doubice, požární zabezpečení Doubice, požární bezpečnost Doubice, protipožární ochrana Doubice, servisní organizace hasících přístrojů Doubice, hasící syytémy serverovny Doubice,hasící filter Doubice, hasící přístroje pro cnc stroje Doubice, hasící systémy pro autobusy Doubice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.