Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubek, hasicí přístroje Doubek, školení na hasicí přístroje Doubek, prodej hasicích systémů Doubek, prodej hasicích přístrojů Doubek, hasiva a hasicí příslušenství Doubek, Tepostop Doubek, firestop Doubek, hasicí systémy Doubek, hasicí zařízení Doubek, hasicí přístroje Doubek, požární ochrana Doubek, stabilní hasicí zařízení Doubek, lokální stabilní hasicí zařízení Doubek, automatický hasicí systém Doubek, samočinný hasicí systém Doubek, hasit CO2 Doubek, hasit oxid uhličitý Doubek, hasit s inergen Doubek, čisté hasivo Doubek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubek, vodní hasící přístroj Doubek, sněhový hasící přístroj Doubek, pěnový hasící přístroj Doubek, požární zabezpečení Doubek, požární bezpečnost Doubek, protipožární ochrana Doubek, servisní organizace hasících přístrojů Doubek, hasící syytémy serverovny Doubek,hasící filter Doubek, hasící přístroje pro cnc stroje Doubek, hasící systémy pro autobusy Doubek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.