Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doňov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doňov, hasicí přístroje Doňov, školení na hasicí přístroje Doňov, prodej hasicích systémů Doňov, prodej hasicích přístrojů Doňov, hasiva a hasicí příslušenství Doňov, Tepostop Doňov, firestop Doňov, hasicí systémy Doňov, hasicí zařízení Doňov, hasicí přístroje Doňov, požární ochrana Doňov, stabilní hasicí zařízení Doňov, lokální stabilní hasicí zařízení Doňov, automatický hasicí systém Doňov, samočinný hasicí systém Doňov, hasit CO2 Doňov, hasit oxid uhličitý Doňov, hasit s inergen Doňov, čisté hasivo Doňov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doňov, vodní hasící přístroj Doňov, sněhový hasící přístroj Doňov, pěnový hasící přístroj Doňov, požární zabezpečení Doňov, požární bezpečnost Doňov, protipožární ochrana Doňov, servisní organizace hasících přístrojů Doňov, hasící syytémy serverovny Doňov,hasící filter Doňov, hasící přístroje pro cnc stroje Doňov, hasící systémy pro autobusy Doňov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.