Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domousnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domousnice, hasicí přístroje Domousnice, školení na hasicí přístroje Domousnice, prodej hasicích systémů Domousnice, prodej hasicích přístrojů Domousnice, hasiva a hasicí příslušenství Domousnice, Tepostop Domousnice, firestop Domousnice, hasicí systémy Domousnice, hasicí zařízení Domousnice, hasicí přístroje Domousnice, požární ochrana Domousnice, stabilní hasicí zařízení Domousnice, lokální stabilní hasicí zařízení Domousnice, automatický hasicí systém Domousnice, samočinný hasicí systém Domousnice, hasit CO2 Domousnice, hasit oxid uhličitý Domousnice, hasit s inergen Domousnice, čisté hasivo Domousnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domousnice, vodní hasící přístroj Domousnice, sněhový hasící přístroj Domousnice, pěnový hasící přístroj Domousnice, požární zabezpečení Domousnice, požární bezpečnost Domousnice, protipožární ochrana Domousnice, servisní organizace hasících přístrojů Domousnice, hasící syytémy serverovny Domousnice,hasící filter Domousnice, hasící přístroje pro cnc stroje Domousnice, hasící systémy pro autobusy Domousnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.