Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domoušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domoušice, hasicí přístroje Domoušice, školení na hasicí přístroje Domoušice, prodej hasicích systémů Domoušice, prodej hasicích přístrojů Domoušice, hasiva a hasicí příslušenství Domoušice, Tepostop Domoušice, firestop Domoušice, hasicí systémy Domoušice, hasicí zařízení Domoušice, hasicí přístroje Domoušice, požární ochrana Domoušice, stabilní hasicí zařízení Domoušice, lokální stabilní hasicí zařízení Domoušice, automatický hasicí systém Domoušice, samočinný hasicí systém Domoušice, hasit CO2 Domoušice, hasit oxid uhličitý Domoušice, hasit s inergen Domoušice, čisté hasivo Domoušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domoušice, vodní hasící přístroj Domoušice, sněhový hasící přístroj Domoušice, pěnový hasící přístroj Domoušice, požární zabezpečení Domoušice, požární bezpečnost Domoušice, protipožární ochrana Domoušice, servisní organizace hasících přístrojů Domoušice, hasící syytémy serverovny Domoušice,hasící filter Domoušice, hasící přístroje pro cnc stroje Domoušice, hasící systémy pro autobusy Domoušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.