Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domoraz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domoraz, hasicí přístroje Domoraz, školení na hasicí přístroje Domoraz, prodej hasicích systémů Domoraz, prodej hasicích přístrojů Domoraz, hasiva a hasicí příslušenství Domoraz, Tepostop Domoraz, firestop Domoraz, hasicí systémy Domoraz, hasicí zařízení Domoraz, hasicí přístroje Domoraz, požární ochrana Domoraz, stabilní hasicí zařízení Domoraz, lokální stabilní hasicí zařízení Domoraz, automatický hasicí systém Domoraz, samočinný hasicí systém Domoraz, hasit CO2 Domoraz, hasit oxid uhličitý Domoraz, hasit s inergen Domoraz, čisté hasivo Domoraz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domoraz, vodní hasící přístroj Domoraz, sněhový hasící přístroj Domoraz, pěnový hasící přístroj Domoraz, požární zabezpečení Domoraz, požární bezpečnost Domoraz, protipožární ochrana Domoraz, servisní organizace hasících přístrojů Domoraz, hasící syytémy serverovny Domoraz,hasící filter Domoraz, hasící přístroje pro cnc stroje Domoraz, hasící systémy pro autobusy Domoraz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.