Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domaželice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domaželice, hasicí přístroje Domaželice, školení na hasicí přístroje Domaželice, prodej hasicích systémů Domaželice, prodej hasicích přístrojů Domaželice, hasiva a hasicí příslušenství Domaželice, Tepostop Domaželice, firestop Domaželice, hasicí systémy Domaželice, hasicí zařízení Domaželice, hasicí přístroje Domaželice, požární ochrana Domaželice, stabilní hasicí zařízení Domaželice, lokální stabilní hasicí zařízení Domaželice, automatický hasicí systém Domaželice, samočinný hasicí systém Domaželice, hasit CO2 Domaželice, hasit oxid uhličitý Domaželice, hasit s inergen Domaželice, čisté hasivo Domaželice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domaželice, vodní hasící přístroj Domaželice, sněhový hasící přístroj Domaželice, pěnový hasící přístroj Domaželice, požární zabezpečení Domaželice, požární bezpečnost Domaželice, protipožární ochrana Domaželice, servisní organizace hasících přístrojů Domaželice, hasící syytémy serverovny Domaželice,hasící filter Domaželice, hasící přístroje pro cnc stroje Domaželice, hasící systémy pro autobusy Domaželice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.