Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domašov u Šternberka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domašov u Šternberka, hasicí přístroje Domašov u Šternberka, školení na hasicí přístroje Domašov u Šternberka, prodej hasicích systémů Domašov u Šternberka, prodej hasicích přístrojů Domašov u Šternberka, hasiva a hasicí příslušenství Domašov u Šternberka, Tepostop Domašov u Šternberka, firestop Domašov u Šternberka, hasicí systémy Domašov u Šternberka, hasicí zařízení Domašov u Šternberka, hasicí přístroje Domašov u Šternberka, požární ochrana Domašov u Šternberka, stabilní hasicí zařízení Domašov u Šternberka, lokální stabilní hasicí zařízení Domašov u Šternberka, automatický hasicí systém Domašov u Šternberka, samočinný hasicí systém Domašov u Šternberka, hasit CO2 Domašov u Šternberka, hasit oxid uhličitý Domašov u Šternberka, hasit s inergen Domašov u Šternberka, čisté hasivo Domašov u Šternberka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domašov u Šternberka, vodní hasící přístroj Domašov u Šternberka, sněhový hasící přístroj Domašov u Šternberka, pěnový hasící přístroj Domašov u Šternberka, požární zabezpečení Domašov u Šternberka, požární bezpečnost Domašov u Šternberka, protipožární ochrana Domašov u Šternberka, servisní organizace hasících přístrojů Domašov u Šternberka, hasící syytémy serverovny Domašov u Šternberka,hasící filter Domašov u Šternberka, hasící přístroje pro cnc stroje Domašov u Šternberka, hasící systémy pro autobusy Domašov u Šternberka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.