Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domašov nad Bystřicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domašov nad Bystřicí, hasicí přístroje Domašov nad Bystřicí, školení na hasicí přístroje Domašov nad Bystřicí, prodej hasicích systémů Domašov nad Bystřicí, prodej hasicích přístrojů Domašov nad Bystřicí, hasiva a hasicí příslušenství Domašov nad Bystřicí, Tepostop Domašov nad Bystřicí, firestop Domašov nad Bystřicí, hasicí systémy Domašov nad Bystřicí, hasicí zařízení Domašov nad Bystřicí, hasicí přístroje Domašov nad Bystřicí, požární ochrana Domašov nad Bystřicí, stabilní hasicí zařízení Domašov nad Bystřicí, lokální stabilní hasicí zařízení Domašov nad Bystřicí, automatický hasicí systém Domašov nad Bystřicí, samočinný hasicí systém Domašov nad Bystřicí, hasit CO2 Domašov nad Bystřicí, hasit oxid uhličitý Domašov nad Bystřicí, hasit s inergen Domašov nad Bystřicí, čisté hasivo Domašov nad Bystřicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domašov nad Bystřicí, vodní hasící přístroj Domašov nad Bystřicí, sněhový hasící přístroj Domašov nad Bystřicí, pěnový hasící přístroj Domašov nad Bystřicí, požární zabezpečení Domašov nad Bystřicí, požární bezpečnost Domašov nad Bystřicí, protipožární ochrana Domašov nad Bystřicí, servisní organizace hasících přístrojů Domašov nad Bystřicí, hasící syytémy serverovny Domašov nad Bystřicí,hasící filter Domašov nad Bystřicí, hasící přístroje pro cnc stroje Domašov nad Bystřicí, hasící systémy pro autobusy Domašov nad Bystřicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.