Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domašov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domašov, hasicí přístroje Domašov, školení na hasicí přístroje Domašov, prodej hasicích systémů Domašov, prodej hasicích přístrojů Domašov, hasiva a hasicí příslušenství Domašov, Tepostop Domašov, firestop Domašov, hasicí systémy Domašov, hasicí zařízení Domašov, hasicí přístroje Domašov, požární ochrana Domašov, stabilní hasicí zařízení Domašov, lokální stabilní hasicí zařízení Domašov, automatický hasicí systém Domašov, samočinný hasicí systém Domašov, hasit CO2 Domašov, hasit oxid uhličitý Domašov, hasit s inergen Domašov, čisté hasivo Domašov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domašov, vodní hasící přístroj Domašov, sněhový hasící přístroj Domašov, pěnový hasící přístroj Domašov, požární zabezpečení Domašov, požární bezpečnost Domašov, protipožární ochrana Domašov, servisní organizace hasících přístrojů Domašov, hasící syytémy serverovny Domašov,hasící filter Domašov, hasící přístroje pro cnc stroje Domašov, hasící systémy pro autobusy Domašov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.