Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domašín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domašín, hasicí přístroje Domašín, školení na hasicí přístroje Domašín, prodej hasicích systémů Domašín, prodej hasicích přístrojů Domašín, hasiva a hasicí příslušenství Domašín, Tepostop Domašín, firestop Domašín, hasicí systémy Domašín, hasicí zařízení Domašín, hasicí přístroje Domašín, požární ochrana Domašín, stabilní hasicí zařízení Domašín, lokální stabilní hasicí zařízení Domašín, automatický hasicí systém Domašín, samočinný hasicí systém Domašín, hasit CO2 Domašín, hasit oxid uhličitý Domašín, hasit s inergen Domašín, čisté hasivo Domašín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domašín, vodní hasící přístroj Domašín, sněhový hasící přístroj Domašín, pěnový hasící přístroj Domašín, požární zabezpečení Domašín, požární bezpečnost Domašín, protipožární ochrana Domašín, servisní organizace hasících přístrojů Domašín, hasící syytémy serverovny Domašín,hasící filter Domašín, hasící přístroje pro cnc stroje Domašín, hasící systémy pro autobusy Domašín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.