Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dománovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dománovice, hasicí přístroje Dománovice, školení na hasicí přístroje Dománovice, prodej hasicích systémů Dománovice, prodej hasicích přístrojů Dománovice, hasiva a hasicí příslušenství Dománovice, Tepostop Dománovice, firestop Dománovice, hasicí systémy Dománovice, hasicí zařízení Dománovice, hasicí přístroje Dománovice, požární ochrana Dománovice, stabilní hasicí zařízení Dománovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dománovice, automatický hasicí systém Dománovice, samočinný hasicí systém Dománovice, hasit CO2 Dománovice, hasit oxid uhličitý Dománovice, hasit s inergen Dománovice, čisté hasivo Dománovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dománovice, vodní hasící přístroj Dománovice, sněhový hasící přístroj Dománovice, pěnový hasící přístroj Dománovice, požární zabezpečení Dománovice, požární bezpečnost Dománovice, protipožární ochrana Dománovice, servisní organizace hasících přístrojů Dománovice, hasící syytémy serverovny Dománovice,hasící filter Dománovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dománovice, hasící systémy pro autobusy Dománovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.