Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domanín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domanín, hasicí přístroje Domanín, školení na hasicí přístroje Domanín, prodej hasicích systémů Domanín, prodej hasicích přístrojů Domanín, hasiva a hasicí příslušenství Domanín, Tepostop Domanín, firestop Domanín, hasicí systémy Domanín, hasicí zařízení Domanín, hasicí přístroje Domanín, požární ochrana Domanín, stabilní hasicí zařízení Domanín, lokální stabilní hasicí zařízení Domanín, automatický hasicí systém Domanín, samočinný hasicí systém Domanín, hasit CO2 Domanín, hasit oxid uhličitý Domanín, hasit s inergen Domanín, čisté hasivo Domanín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domanín, vodní hasící přístroj Domanín, sněhový hasící přístroj Domanín, pěnový hasící přístroj Domanín, požární zabezpečení Domanín, požární bezpečnost Domanín, protipožární ochrana Domanín, servisní organizace hasících přístrojů Domanín, hasící syytémy serverovny Domanín,hasící filter Domanín, hasící přístroje pro cnc stroje Domanín, hasící systémy pro autobusy Domanín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.