Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domamil

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domamil, hasicí přístroje Domamil, školení na hasicí přístroje Domamil, prodej hasicích systémů Domamil, prodej hasicích přístrojů Domamil, hasiva a hasicí příslušenství Domamil, Tepostop Domamil, firestop Domamil, hasicí systémy Domamil, hasicí zařízení Domamil, hasicí přístroje Domamil, požární ochrana Domamil, stabilní hasicí zařízení Domamil, lokální stabilní hasicí zařízení Domamil, automatický hasicí systém Domamil, samočinný hasicí systém Domamil, hasit CO2 Domamil, hasit oxid uhličitý Domamil, hasit s inergen Domamil, čisté hasivo Domamil, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domamil, vodní hasící přístroj Domamil, sněhový hasící přístroj Domamil, pěnový hasící přístroj Domamil, požární zabezpečení Domamil, požární bezpečnost Domamil, protipožární ochrana Domamil, servisní organizace hasících přístrojů Domamil, hasící syytémy serverovny Domamil,hasící filter Domamil, hasící přístroje pro cnc stroje Domamil, hasící systémy pro autobusy Domamil, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.