Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doloplazy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doloplazy, hasicí přístroje Doloplazy, školení na hasicí přístroje Doloplazy, prodej hasicích systémů Doloplazy, prodej hasicích přístrojů Doloplazy, hasiva a hasicí příslušenství Doloplazy, Tepostop Doloplazy, firestop Doloplazy, hasicí systémy Doloplazy, hasicí zařízení Doloplazy, hasicí přístroje Doloplazy, požární ochrana Doloplazy, stabilní hasicí zařízení Doloplazy, lokální stabilní hasicí zařízení Doloplazy, automatický hasicí systém Doloplazy, samočinný hasicí systém Doloplazy, hasit CO2 Doloplazy, hasit oxid uhličitý Doloplazy, hasit s inergen Doloplazy, čisté hasivo Doloplazy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doloplazy, vodní hasící přístroj Doloplazy, sněhový hasící přístroj Doloplazy, pěnový hasící přístroj Doloplazy, požární zabezpečení Doloplazy, požární bezpečnost Doloplazy, protipožární ochrana Doloplazy, servisní organizace hasících přístrojů Doloplazy, hasící syytémy serverovny Doloplazy,hasící filter Doloplazy, hasící přístroje pro cnc stroje Doloplazy, hasící systémy pro autobusy Doloplazy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.