Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Životice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Životice, hasicí přístroje Dolní Životice, školení na hasicí přístroje Dolní Životice, prodej hasicích systémů Dolní Životice, prodej hasicích přístrojů Dolní Životice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Životice, Tepostop Dolní Životice, firestop Dolní Životice, hasicí systémy Dolní Životice, hasicí zařízení Dolní Životice, hasicí přístroje Dolní Životice, požární ochrana Dolní Životice, stabilní hasicí zařízení Dolní Životice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Životice, automatický hasicí systém Dolní Životice, samočinný hasicí systém Dolní Životice, hasit CO2 Dolní Životice, hasit oxid uhličitý Dolní Životice, hasit s inergen Dolní Životice, čisté hasivo Dolní Životice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Životice, vodní hasící přístroj Dolní Životice, sněhový hasící přístroj Dolní Životice, pěnový hasící přístroj Dolní Životice, požární zabezpečení Dolní Životice, požární bezpečnost Dolní Životice, protipožární ochrana Dolní Životice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Životice, hasící syytémy serverovny Dolní Životice,hasící filter Dolní Životice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Životice, hasící systémy pro autobusy Dolní Životice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.