Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Zimoř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Zimoř, hasicí přístroje Dolní Zimoř, školení na hasicí přístroje Dolní Zimoř, prodej hasicích systémů Dolní Zimoř, prodej hasicích přístrojů Dolní Zimoř, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Zimoř, Tepostop Dolní Zimoř, firestop Dolní Zimoř, hasicí systémy Dolní Zimoř, hasicí zařízení Dolní Zimoř, hasicí přístroje Dolní Zimoř, požární ochrana Dolní Zimoř, stabilní hasicí zařízení Dolní Zimoř, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Zimoř, automatický hasicí systém Dolní Zimoř, samočinný hasicí systém Dolní Zimoř, hasit CO2 Dolní Zimoř, hasit oxid uhličitý Dolní Zimoř, hasit s inergen Dolní Zimoř, čisté hasivo Dolní Zimoř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Zimoř, vodní hasící přístroj Dolní Zimoř, sněhový hasící přístroj Dolní Zimoř, pěnový hasící přístroj Dolní Zimoř, požární zabezpečení Dolní Zimoř, požární bezpečnost Dolní Zimoř, protipožární ochrana Dolní Zimoř, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Zimoř, hasící syytémy serverovny Dolní Zimoř,hasící filter Dolní Zimoř, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Zimoř, hasící systémy pro autobusy Dolní Zimoř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.