Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Žďár

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Žďár, hasicí přístroje Dolní Žďár, školení na hasicí přístroje Dolní Žďár, prodej hasicích systémů Dolní Žďár, prodej hasicích přístrojů Dolní Žďár, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Žďár, Tepostop Dolní Žďár, firestop Dolní Žďár, hasicí systémy Dolní Žďár, hasicí zařízení Dolní Žďár, hasicí přístroje Dolní Žďár, požární ochrana Dolní Žďár, stabilní hasicí zařízení Dolní Žďár, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Žďár, automatický hasicí systém Dolní Žďár, samočinný hasicí systém Dolní Žďár, hasit CO2 Dolní Žďár, hasit oxid uhličitý Dolní Žďár, hasit s inergen Dolní Žďár, čisté hasivo Dolní Žďár, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Žďár, vodní hasící přístroj Dolní Žďár, sněhový hasící přístroj Dolní Žďár, pěnový hasící přístroj Dolní Žďár, požární zabezpečení Dolní Žďár, požární bezpečnost Dolní Žďár, protipožární ochrana Dolní Žďár, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Žďár, hasící syytémy serverovny Dolní Žďár,hasící filter Dolní Žďár, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Žďár, hasící systémy pro autobusy Dolní Žďár, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.