Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Zálezly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Zálezly, hasicí přístroje Dolní Zálezly, školení na hasicí přístroje Dolní Zálezly, prodej hasicích systémů Dolní Zálezly, prodej hasicích přístrojů Dolní Zálezly, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Zálezly, Tepostop Dolní Zálezly, firestop Dolní Zálezly, hasicí systémy Dolní Zálezly, hasicí zařízení Dolní Zálezly, hasicí přístroje Dolní Zálezly, požární ochrana Dolní Zálezly, stabilní hasicí zařízení Dolní Zálezly, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Zálezly, automatický hasicí systém Dolní Zálezly, samočinný hasicí systém Dolní Zálezly, hasit CO2 Dolní Zálezly, hasit oxid uhličitý Dolní Zálezly, hasit s inergen Dolní Zálezly, čisté hasivo Dolní Zálezly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Zálezly, vodní hasící přístroj Dolní Zálezly, sněhový hasící přístroj Dolní Zálezly, pěnový hasící přístroj Dolní Zálezly, požární zabezpečení Dolní Zálezly, požární bezpečnost Dolní Zálezly, protipožární ochrana Dolní Zálezly, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Zálezly, hasící syytémy serverovny Dolní Zálezly,hasící filter Dolní Zálezly, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Zálezly, hasící systémy pro autobusy Dolní Zálezly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.