Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Vilímeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Vilímeč, hasicí přístroje Dolní Vilímeč, školení na hasicí přístroje Dolní Vilímeč, prodej hasicích systémů Dolní Vilímeč, prodej hasicích přístrojů Dolní Vilímeč, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Vilímeč, Tepostop Dolní Vilímeč, firestop Dolní Vilímeč, hasicí systémy Dolní Vilímeč, hasicí zařízení Dolní Vilímeč, hasicí přístroje Dolní Vilímeč, požární ochrana Dolní Vilímeč, stabilní hasicí zařízení Dolní Vilímeč, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Vilímeč, automatický hasicí systém Dolní Vilímeč, samočinný hasicí systém Dolní Vilímeč, hasit CO2 Dolní Vilímeč, hasit oxid uhličitý Dolní Vilímeč, hasit s inergen Dolní Vilímeč, čisté hasivo Dolní Vilímeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Vilímeč, vodní hasící přístroj Dolní Vilímeč, sněhový hasící přístroj Dolní Vilímeč, pěnový hasící přístroj Dolní Vilímeč, požární zabezpečení Dolní Vilímeč, požární bezpečnost Dolní Vilímeč, protipožární ochrana Dolní Vilímeč, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Vilímeč, hasící syytémy serverovny Dolní Vilímeč,hasící filter Dolní Vilímeč, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Vilímeč, hasící systémy pro autobusy Dolní Vilímeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.