Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Vilémovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Vilémovice, hasicí přístroje Dolní Vilémovice, školení na hasicí přístroje Dolní Vilémovice, prodej hasicích systémů Dolní Vilémovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Vilémovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Vilémovice, Tepostop Dolní Vilémovice, firestop Dolní Vilémovice, hasicí systémy Dolní Vilémovice, hasicí zařízení Dolní Vilémovice, hasicí přístroje Dolní Vilémovice, požární ochrana Dolní Vilémovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Vilémovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Vilémovice, automatický hasicí systém Dolní Vilémovice, samočinný hasicí systém Dolní Vilémovice, hasit CO2 Dolní Vilémovice, hasit oxid uhličitý Dolní Vilémovice, hasit s inergen Dolní Vilémovice, čisté hasivo Dolní Vilémovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Vilémovice, vodní hasící přístroj Dolní Vilémovice, sněhový hasící přístroj Dolní Vilémovice, pěnový hasící přístroj Dolní Vilémovice, požární zabezpečení Dolní Vilémovice, požární bezpečnost Dolní Vilémovice, protipožární ochrana Dolní Vilémovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Vilémovice, hasící syytémy serverovny Dolní Vilémovice,hasící filter Dolní Vilémovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Vilémovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Vilémovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.