Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Věstonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Věstonice, hasicí přístroje Dolní Věstonice, školení na hasicí přístroje Dolní Věstonice, prodej hasicích systémů Dolní Věstonice, prodej hasicích přístrojů Dolní Věstonice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Věstonice, Tepostop Dolní Věstonice, firestop Dolní Věstonice, hasicí systémy Dolní Věstonice, hasicí zařízení Dolní Věstonice, hasicí přístroje Dolní Věstonice, požární ochrana Dolní Věstonice, stabilní hasicí zařízení Dolní Věstonice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Věstonice, automatický hasicí systém Dolní Věstonice, samočinný hasicí systém Dolní Věstonice, hasit CO2 Dolní Věstonice, hasit oxid uhličitý Dolní Věstonice, hasit s inergen Dolní Věstonice, čisté hasivo Dolní Věstonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Věstonice, vodní hasící přístroj Dolní Věstonice, sněhový hasící přístroj Dolní Věstonice, pěnový hasící přístroj Dolní Věstonice, požární zabezpečení Dolní Věstonice, požární bezpečnost Dolní Věstonice, protipožární ochrana Dolní Věstonice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Věstonice, hasící syytémy serverovny Dolní Věstonice,hasící filter Dolní Věstonice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Věstonice, hasící systémy pro autobusy Dolní Věstonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.