Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Újezd, hasicí přístroje Dolní Újezd, školení na hasicí přístroje Dolní Újezd, prodej hasicích systémů Dolní Újezd, prodej hasicích přístrojů Dolní Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Újezd, Tepostop Dolní Újezd, firestop Dolní Újezd, hasicí systémy Dolní Újezd, hasicí zařízení Dolní Újezd, hasicí přístroje Dolní Újezd, požární ochrana Dolní Újezd, stabilní hasicí zařízení Dolní Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Újezd, automatický hasicí systém Dolní Újezd, samočinný hasicí systém Dolní Újezd, hasit CO2 Dolní Újezd, hasit oxid uhličitý Dolní Újezd, hasit s inergen Dolní Újezd, čisté hasivo Dolní Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Újezd, vodní hasící přístroj Dolní Újezd, sněhový hasící přístroj Dolní Újezd, pěnový hasící přístroj Dolní Újezd, požární zabezpečení Dolní Újezd, požární bezpečnost Dolní Újezd, protipožární ochrana Dolní Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Újezd, hasící syytémy serverovny Dolní Újezd,hasící filter Dolní Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Újezd, hasící systémy pro autobusy Dolní Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.