Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Třebonín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Třebonín, hasicí přístroje Dolní Třebonín, školení na hasicí přístroje Dolní Třebonín, prodej hasicích systémů Dolní Třebonín, prodej hasicích přístrojů Dolní Třebonín, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Třebonín, Tepostop Dolní Třebonín, firestop Dolní Třebonín, hasicí systémy Dolní Třebonín, hasicí zařízení Dolní Třebonín, hasicí přístroje Dolní Třebonín, požární ochrana Dolní Třebonín, stabilní hasicí zařízení Dolní Třebonín, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Třebonín, automatický hasicí systém Dolní Třebonín, samočinný hasicí systém Dolní Třebonín, hasit CO2 Dolní Třebonín, hasit oxid uhličitý Dolní Třebonín, hasit s inergen Dolní Třebonín, čisté hasivo Dolní Třebonín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Třebonín, vodní hasící přístroj Dolní Třebonín, sněhový hasící přístroj Dolní Třebonín, pěnový hasící přístroj Dolní Třebonín, požární zabezpečení Dolní Třebonín, požární bezpečnost Dolní Třebonín, protipožární ochrana Dolní Třebonín, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Třebonín, hasící syytémy serverovny Dolní Třebonín,hasící filter Dolní Třebonín, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Třebonín, hasící systémy pro autobusy Dolní Třebonín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.