Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Tošanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Tošanovice, hasicí přístroje Dolní Tošanovice, školení na hasicí přístroje Dolní Tošanovice, prodej hasicích systémů Dolní Tošanovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Tošanovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Tošanovice, Tepostop Dolní Tošanovice, firestop Dolní Tošanovice, hasicí systémy Dolní Tošanovice, hasicí zařízení Dolní Tošanovice, hasicí přístroje Dolní Tošanovice, požární ochrana Dolní Tošanovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Tošanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Tošanovice, automatický hasicí systém Dolní Tošanovice, samočinný hasicí systém Dolní Tošanovice, hasit CO2 Dolní Tošanovice, hasit oxid uhličitý Dolní Tošanovice, hasit s inergen Dolní Tošanovice, čisté hasivo Dolní Tošanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Tošanovice, vodní hasící přístroj Dolní Tošanovice, sněhový hasící přístroj Dolní Tošanovice, pěnový hasící přístroj Dolní Tošanovice, požární zabezpečení Dolní Tošanovice, požární bezpečnost Dolní Tošanovice, protipožární ochrana Dolní Tošanovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Tošanovice, hasící syytémy serverovny Dolní Tošanovice,hasící filter Dolní Tošanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Tošanovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Tošanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.