Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Těšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Těšice, hasicí přístroje Dolní Těšice, školení na hasicí přístroje Dolní Těšice, prodej hasicích systémů Dolní Těšice, prodej hasicích přístrojů Dolní Těšice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Těšice, Tepostop Dolní Těšice, firestop Dolní Těšice, hasicí systémy Dolní Těšice, hasicí zařízení Dolní Těšice, hasicí přístroje Dolní Těšice, požární ochrana Dolní Těšice, stabilní hasicí zařízení Dolní Těšice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Těšice, automatický hasicí systém Dolní Těšice, samočinný hasicí systém Dolní Těšice, hasit CO2 Dolní Těšice, hasit oxid uhličitý Dolní Těšice, hasit s inergen Dolní Těšice, čisté hasivo Dolní Těšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Těšice, vodní hasící přístroj Dolní Těšice, sněhový hasící přístroj Dolní Těšice, pěnový hasící přístroj Dolní Těšice, požární zabezpečení Dolní Těšice, požární bezpečnost Dolní Těšice, protipožární ochrana Dolní Těšice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Těšice, hasící syytémy serverovny Dolní Těšice,hasící filter Dolní Těšice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Těšice, hasící systémy pro autobusy Dolní Těšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.