Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Studénky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Studénky, hasicí přístroje Dolní Studénky, školení na hasicí přístroje Dolní Studénky, prodej hasicích systémů Dolní Studénky, prodej hasicích přístrojů Dolní Studénky, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Studénky, Tepostop Dolní Studénky, firestop Dolní Studénky, hasicí systémy Dolní Studénky, hasicí zařízení Dolní Studénky, hasicí přístroje Dolní Studénky, požární ochrana Dolní Studénky, stabilní hasicí zařízení Dolní Studénky, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Studénky, automatický hasicí systém Dolní Studénky, samočinný hasicí systém Dolní Studénky, hasit CO2 Dolní Studénky, hasit oxid uhličitý Dolní Studénky, hasit s inergen Dolní Studénky, čisté hasivo Dolní Studénky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Studénky, vodní hasící přístroj Dolní Studénky, sněhový hasící přístroj Dolní Studénky, pěnový hasící přístroj Dolní Studénky, požární zabezpečení Dolní Studénky, požární bezpečnost Dolní Studénky, protipožární ochrana Dolní Studénky, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Studénky, hasící syytémy serverovny Dolní Studénky,hasící filter Dolní Studénky, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Studénky, hasící systémy pro autobusy Dolní Studénky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.