Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Stakory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Stakory, hasicí přístroje Dolní Stakory, školení na hasicí přístroje Dolní Stakory, prodej hasicích systémů Dolní Stakory, prodej hasicích přístrojů Dolní Stakory, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Stakory, Tepostop Dolní Stakory, firestop Dolní Stakory, hasicí systémy Dolní Stakory, hasicí zařízení Dolní Stakory, hasicí přístroje Dolní Stakory, požární ochrana Dolní Stakory, stabilní hasicí zařízení Dolní Stakory, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Stakory, automatický hasicí systém Dolní Stakory, samočinný hasicí systém Dolní Stakory, hasit CO2 Dolní Stakory, hasit oxid uhličitý Dolní Stakory, hasit s inergen Dolní Stakory, čisté hasivo Dolní Stakory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Stakory, vodní hasící přístroj Dolní Stakory, sněhový hasící přístroj Dolní Stakory, pěnový hasící přístroj Dolní Stakory, požární zabezpečení Dolní Stakory, požární bezpečnost Dolní Stakory, protipožární ochrana Dolní Stakory, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Stakory, hasící syytémy serverovny Dolní Stakory,hasící filter Dolní Stakory, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Stakory, hasící systémy pro autobusy Dolní Stakory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.