Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Sokolovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Sokolovec, hasicí přístroje Dolní Sokolovec, školení na hasicí přístroje Dolní Sokolovec, prodej hasicích systémů Dolní Sokolovec, prodej hasicích přístrojů Dolní Sokolovec, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Sokolovec, Tepostop Dolní Sokolovec, firestop Dolní Sokolovec, hasicí systémy Dolní Sokolovec, hasicí zařízení Dolní Sokolovec, hasicí přístroje Dolní Sokolovec, požární ochrana Dolní Sokolovec, stabilní hasicí zařízení Dolní Sokolovec, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Sokolovec, automatický hasicí systém Dolní Sokolovec, samočinný hasicí systém Dolní Sokolovec, hasit CO2 Dolní Sokolovec, hasit oxid uhličitý Dolní Sokolovec, hasit s inergen Dolní Sokolovec, čisté hasivo Dolní Sokolovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Sokolovec, vodní hasící přístroj Dolní Sokolovec, sněhový hasící přístroj Dolní Sokolovec, pěnový hasící přístroj Dolní Sokolovec, požární zabezpečení Dolní Sokolovec, požární bezpečnost Dolní Sokolovec, protipožární ochrana Dolní Sokolovec, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Sokolovec, hasící syytémy serverovny Dolní Sokolovec,hasící filter Dolní Sokolovec, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Sokolovec, hasící systémy pro autobusy Dolní Sokolovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.