Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Slivno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Slivno, hasicí přístroje Dolní Slivno, školení na hasicí přístroje Dolní Slivno, prodej hasicích systémů Dolní Slivno, prodej hasicích přístrojů Dolní Slivno, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Slivno, Tepostop Dolní Slivno, firestop Dolní Slivno, hasicí systémy Dolní Slivno, hasicí zařízení Dolní Slivno, hasicí přístroje Dolní Slivno, požární ochrana Dolní Slivno, stabilní hasicí zařízení Dolní Slivno, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Slivno, automatický hasicí systém Dolní Slivno, samočinný hasicí systém Dolní Slivno, hasit CO2 Dolní Slivno, hasit oxid uhličitý Dolní Slivno, hasit s inergen Dolní Slivno, čisté hasivo Dolní Slivno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Slivno, vodní hasící přístroj Dolní Slivno, sněhový hasící přístroj Dolní Slivno, pěnový hasící přístroj Dolní Slivno, požární zabezpečení Dolní Slivno, požární bezpečnost Dolní Slivno, protipožární ochrana Dolní Slivno, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Slivno, hasící syytémy serverovny Dolní Slivno,hasící filter Dolní Slivno, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Slivno, hasící systémy pro autobusy Dolní Slivno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.