Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Rožínka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Rožínka, hasicí přístroje Dolní Rožínka, školení na hasicí přístroje Dolní Rožínka, prodej hasicích systémů Dolní Rožínka, prodej hasicích přístrojů Dolní Rožínka, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Rožínka, Tepostop Dolní Rožínka, firestop Dolní Rožínka, hasicí systémy Dolní Rožínka, hasicí zařízení Dolní Rožínka, hasicí přístroje Dolní Rožínka, požární ochrana Dolní Rožínka, stabilní hasicí zařízení Dolní Rožínka, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Rožínka, automatický hasicí systém Dolní Rožínka, samočinný hasicí systém Dolní Rožínka, hasit CO2 Dolní Rožínka, hasit oxid uhličitý Dolní Rožínka, hasit s inergen Dolní Rožínka, čisté hasivo Dolní Rožínka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Rožínka, vodní hasící přístroj Dolní Rožínka, sněhový hasící přístroj Dolní Rožínka, pěnový hasící přístroj Dolní Rožínka, požární zabezpečení Dolní Rožínka, požární bezpečnost Dolní Rožínka, protipožární ochrana Dolní Rožínka, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Rožínka, hasící syytémy serverovny Dolní Rožínka,hasící filter Dolní Rožínka, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Rožínka, hasící systémy pro autobusy Dolní Rožínka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.