Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Roveň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Roveň, hasicí přístroje Dolní Roveň, školení na hasicí přístroje Dolní Roveň, prodej hasicích systémů Dolní Roveň, prodej hasicích přístrojů Dolní Roveň, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Roveň, Tepostop Dolní Roveň, firestop Dolní Roveň, hasicí systémy Dolní Roveň, hasicí zařízení Dolní Roveň, hasicí přístroje Dolní Roveň, požární ochrana Dolní Roveň, stabilní hasicí zařízení Dolní Roveň, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Roveň, automatický hasicí systém Dolní Roveň, samočinný hasicí systém Dolní Roveň, hasit CO2 Dolní Roveň, hasit oxid uhličitý Dolní Roveň, hasit s inergen Dolní Roveň, čisté hasivo Dolní Roveň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Roveň, vodní hasící přístroj Dolní Roveň, sněhový hasící přístroj Dolní Roveň, pěnový hasící přístroj Dolní Roveň, požární zabezpečení Dolní Roveň, požární bezpečnost Dolní Roveň, protipožární ochrana Dolní Roveň, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Roveň, hasící syytémy serverovny Dolní Roveň,hasící filter Dolní Roveň, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Roveň, hasící systémy pro autobusy Dolní Roveň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.