Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Ředice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Ředice, hasicí přístroje Dolní Ředice, školení na hasicí přístroje Dolní Ředice, prodej hasicích systémů Dolní Ředice, prodej hasicích přístrojů Dolní Ředice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Ředice, Tepostop Dolní Ředice, firestop Dolní Ředice, hasicí systémy Dolní Ředice, hasicí zařízení Dolní Ředice, hasicí přístroje Dolní Ředice, požární ochrana Dolní Ředice, stabilní hasicí zařízení Dolní Ředice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Ředice, automatický hasicí systém Dolní Ředice, samočinný hasicí systém Dolní Ředice, hasit CO2 Dolní Ředice, hasit oxid uhličitý Dolní Ředice, hasit s inergen Dolní Ředice, čisté hasivo Dolní Ředice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Ředice, vodní hasící přístroj Dolní Ředice, sněhový hasící přístroj Dolní Ředice, pěnový hasící přístroj Dolní Ředice, požární zabezpečení Dolní Ředice, požární bezpečnost Dolní Ředice, protipožární ochrana Dolní Ředice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Ředice, hasící syytémy serverovny Dolní Ředice,hasící filter Dolní Ředice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Ředice, hasící systémy pro autobusy Dolní Ředice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.