Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Radechová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Radechová, hasicí přístroje Dolní Radechová, školení na hasicí přístroje Dolní Radechová, prodej hasicích systémů Dolní Radechová, prodej hasicích přístrojů Dolní Radechová, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Radechová, Tepostop Dolní Radechová, firestop Dolní Radechová, hasicí systémy Dolní Radechová, hasicí zařízení Dolní Radechová, hasicí přístroje Dolní Radechová, požární ochrana Dolní Radechová, stabilní hasicí zařízení Dolní Radechová, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Radechová, automatický hasicí systém Dolní Radechová, samočinný hasicí systém Dolní Radechová, hasit CO2 Dolní Radechová, hasit oxid uhličitý Dolní Radechová, hasit s inergen Dolní Radechová, čisté hasivo Dolní Radechová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Radechová, vodní hasící přístroj Dolní Radechová, sněhový hasící přístroj Dolní Radechová, pěnový hasící přístroj Dolní Radechová, požární zabezpečení Dolní Radechová, požární bezpečnost Dolní Radechová, protipožární ochrana Dolní Radechová, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Radechová, hasící syytémy serverovny Dolní Radechová,hasící filter Dolní Radechová, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Radechová, hasící systémy pro autobusy Dolní Radechová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.