Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Přím

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Přím, hasicí přístroje Dolní Přím, školení na hasicí přístroje Dolní Přím, prodej hasicích systémů Dolní Přím, prodej hasicích přístrojů Dolní Přím, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Přím, Tepostop Dolní Přím, firestop Dolní Přím, hasicí systémy Dolní Přím, hasicí zařízení Dolní Přím, hasicí přístroje Dolní Přím, požární ochrana Dolní Přím, stabilní hasicí zařízení Dolní Přím, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Přím, automatický hasicí systém Dolní Přím, samočinný hasicí systém Dolní Přím, hasit CO2 Dolní Přím, hasit oxid uhličitý Dolní Přím, hasit s inergen Dolní Přím, čisté hasivo Dolní Přím, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Přím, vodní hasící přístroj Dolní Přím, sněhový hasící přístroj Dolní Přím, pěnový hasící přístroj Dolní Přím, požární zabezpečení Dolní Přím, požární bezpečnost Dolní Přím, protipožární ochrana Dolní Přím, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Přím, hasící syytémy serverovny Dolní Přím,hasící filter Dolní Přím, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Přím, hasící systémy pro autobusy Dolní Přím, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.