Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Poustevna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Poustevna, hasicí přístroje Dolní Poustevna, školení na hasicí přístroje Dolní Poustevna, prodej hasicích systémů Dolní Poustevna, prodej hasicích přístrojů Dolní Poustevna, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Poustevna, Tepostop Dolní Poustevna, firestop Dolní Poustevna, hasicí systémy Dolní Poustevna, hasicí zařízení Dolní Poustevna, hasicí přístroje Dolní Poustevna, požární ochrana Dolní Poustevna, stabilní hasicí zařízení Dolní Poustevna, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Poustevna, automatický hasicí systém Dolní Poustevna, samočinný hasicí systém Dolní Poustevna, hasit CO2 Dolní Poustevna, hasit oxid uhličitý Dolní Poustevna, hasit s inergen Dolní Poustevna, čisté hasivo Dolní Poustevna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Poustevna, vodní hasící přístroj Dolní Poustevna, sněhový hasící přístroj Dolní Poustevna, pěnový hasící přístroj Dolní Poustevna, požární zabezpečení Dolní Poustevna, požární bezpečnost Dolní Poustevna, protipožární ochrana Dolní Poustevna, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Poustevna, hasící syytémy serverovny Dolní Poustevna,hasící filter Dolní Poustevna, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Poustevna, hasící systémy pro autobusy Dolní Poustevna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.