Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Pohleď

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Pohleď, hasicí přístroje Dolní Pohleď, školení na hasicí přístroje Dolní Pohleď, prodej hasicích systémů Dolní Pohleď, prodej hasicích přístrojů Dolní Pohleď, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Pohleď, Tepostop Dolní Pohleď, firestop Dolní Pohleď, hasicí systémy Dolní Pohleď, hasicí zařízení Dolní Pohleď, hasicí přístroje Dolní Pohleď, požární ochrana Dolní Pohleď, stabilní hasicí zařízení Dolní Pohleď, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Pohleď, automatický hasicí systém Dolní Pohleď, samočinný hasicí systém Dolní Pohleď, hasit CO2 Dolní Pohleď, hasit oxid uhličitý Dolní Pohleď, hasit s inergen Dolní Pohleď, čisté hasivo Dolní Pohleď, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Pohleď, vodní hasící přístroj Dolní Pohleď, sněhový hasící přístroj Dolní Pohleď, pěnový hasící přístroj Dolní Pohleď, požární zabezpečení Dolní Pohleď, požární bezpečnost Dolní Pohleď, protipožární ochrana Dolní Pohleď, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Pohleď, hasící syytémy serverovny Dolní Pohleď,hasící filter Dolní Pohleď, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Pohleď, hasící systémy pro autobusy Dolní Pohleď, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.