Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Podluží

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Podluží, hasicí přístroje Dolní Podluží, školení na hasicí přístroje Dolní Podluží, prodej hasicích systémů Dolní Podluží, prodej hasicích přístrojů Dolní Podluží, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Podluží, Tepostop Dolní Podluží, firestop Dolní Podluží, hasicí systémy Dolní Podluží, hasicí zařízení Dolní Podluží, hasicí přístroje Dolní Podluží, požární ochrana Dolní Podluží, stabilní hasicí zařízení Dolní Podluží, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Podluží, automatický hasicí systém Dolní Podluží, samočinný hasicí systém Dolní Podluží, hasit CO2 Dolní Podluží, hasit oxid uhličitý Dolní Podluží, hasit s inergen Dolní Podluží, čisté hasivo Dolní Podluží, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Podluží, vodní hasící přístroj Dolní Podluží, sněhový hasící přístroj Dolní Podluží, pěnový hasící přístroj Dolní Podluží, požární zabezpečení Dolní Podluží, požární bezpečnost Dolní Podluží, protipožární ochrana Dolní Podluží, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Podluží, hasící syytémy serverovny Dolní Podluží,hasící filter Dolní Podluží, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Podluží, hasící systémy pro autobusy Dolní Podluží, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.