Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Olešnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Olešnice, hasicí přístroje Dolní Olešnice, školení na hasicí přístroje Dolní Olešnice, prodej hasicích systémů Dolní Olešnice, prodej hasicích přístrojů Dolní Olešnice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Olešnice, Tepostop Dolní Olešnice, firestop Dolní Olešnice, hasicí systémy Dolní Olešnice, hasicí zařízení Dolní Olešnice, hasicí přístroje Dolní Olešnice, požární ochrana Dolní Olešnice, stabilní hasicí zařízení Dolní Olešnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Olešnice, automatický hasicí systém Dolní Olešnice, samočinný hasicí systém Dolní Olešnice, hasit CO2 Dolní Olešnice, hasit oxid uhličitý Dolní Olešnice, hasit s inergen Dolní Olešnice, čisté hasivo Dolní Olešnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Olešnice, vodní hasící přístroj Dolní Olešnice, sněhový hasící přístroj Dolní Olešnice, pěnový hasící přístroj Dolní Olešnice, požární zabezpečení Dolní Olešnice, požární bezpečnost Dolní Olešnice, protipožární ochrana Dolní Olešnice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Olešnice, hasící syytémy serverovny Dolní Olešnice,hasící filter Dolní Olešnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Olešnice, hasící systémy pro autobusy Dolní Olešnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.