Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Novosedly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Novosedly, hasicí přístroje Dolní Novosedly, školení na hasicí přístroje Dolní Novosedly, prodej hasicích systémů Dolní Novosedly, prodej hasicích přístrojů Dolní Novosedly, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Novosedly, Tepostop Dolní Novosedly, firestop Dolní Novosedly, hasicí systémy Dolní Novosedly, hasicí zařízení Dolní Novosedly, hasicí přístroje Dolní Novosedly, požární ochrana Dolní Novosedly, stabilní hasicí zařízení Dolní Novosedly, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Novosedly, automatický hasicí systém Dolní Novosedly, samočinný hasicí systém Dolní Novosedly, hasit CO2 Dolní Novosedly, hasit oxid uhličitý Dolní Novosedly, hasit s inergen Dolní Novosedly, čisté hasivo Dolní Novosedly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Novosedly, vodní hasící přístroj Dolní Novosedly, sněhový hasící přístroj Dolní Novosedly, pěnový hasící přístroj Dolní Novosedly, požární zabezpečení Dolní Novosedly, požární bezpečnost Dolní Novosedly, protipožární ochrana Dolní Novosedly, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Novosedly, hasící syytémy serverovny Dolní Novosedly,hasící filter Dolní Novosedly, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Novosedly, hasící systémy pro autobusy Dolní Novosedly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.