Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Nivy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Nivy, hasicí přístroje Dolní Nivy, školení na hasicí přístroje Dolní Nivy, prodej hasicích systémů Dolní Nivy, prodej hasicích přístrojů Dolní Nivy, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Nivy, Tepostop Dolní Nivy, firestop Dolní Nivy, hasicí systémy Dolní Nivy, hasicí zařízení Dolní Nivy, hasicí přístroje Dolní Nivy, požární ochrana Dolní Nivy, stabilní hasicí zařízení Dolní Nivy, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Nivy, automatický hasicí systém Dolní Nivy, samočinný hasicí systém Dolní Nivy, hasit CO2 Dolní Nivy, hasit oxid uhličitý Dolní Nivy, hasit s inergen Dolní Nivy, čisté hasivo Dolní Nivy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Nivy, vodní hasící přístroj Dolní Nivy, sněhový hasící přístroj Dolní Nivy, pěnový hasící přístroj Dolní Nivy, požární zabezpečení Dolní Nivy, požární bezpečnost Dolní Nivy, protipožární ochrana Dolní Nivy, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Nivy, hasící syytémy serverovny Dolní Nivy,hasící filter Dolní Nivy, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Nivy, hasící systémy pro autobusy Dolní Nivy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.