Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Nětčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Nětčice, hasicí přístroje Dolní Nětčice, školení na hasicí přístroje Dolní Nětčice, prodej hasicích systémů Dolní Nětčice, prodej hasicích přístrojů Dolní Nětčice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Nětčice, Tepostop Dolní Nětčice, firestop Dolní Nětčice, hasicí systémy Dolní Nětčice, hasicí zařízení Dolní Nětčice, hasicí přístroje Dolní Nětčice, požární ochrana Dolní Nětčice, stabilní hasicí zařízení Dolní Nětčice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Nětčice, automatický hasicí systém Dolní Nětčice, samočinný hasicí systém Dolní Nětčice, hasit CO2 Dolní Nětčice, hasit oxid uhličitý Dolní Nětčice, hasit s inergen Dolní Nětčice, čisté hasivo Dolní Nětčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Nětčice, vodní hasící přístroj Dolní Nětčice, sněhový hasící přístroj Dolní Nětčice, pěnový hasící přístroj Dolní Nětčice, požární zabezpečení Dolní Nětčice, požární bezpečnost Dolní Nětčice, protipožární ochrana Dolní Nětčice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Nětčice, hasící syytémy serverovny Dolní Nětčice,hasící filter Dolní Nětčice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Nětčice, hasící systémy pro autobusy Dolní Nětčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.