Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Němčí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Němčí, hasicí přístroje Dolní Němčí, školení na hasicí přístroje Dolní Němčí, prodej hasicích systémů Dolní Němčí, prodej hasicích přístrojů Dolní Němčí, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Němčí, Tepostop Dolní Němčí, firestop Dolní Němčí, hasicí systémy Dolní Němčí, hasicí zařízení Dolní Němčí, hasicí přístroje Dolní Němčí, požární ochrana Dolní Němčí, stabilní hasicí zařízení Dolní Němčí, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Němčí, automatický hasicí systém Dolní Němčí, samočinný hasicí systém Dolní Němčí, hasit CO2 Dolní Němčí, hasit oxid uhličitý Dolní Němčí, hasit s inergen Dolní Němčí, čisté hasivo Dolní Němčí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Němčí, vodní hasící přístroj Dolní Němčí, sněhový hasící přístroj Dolní Němčí, pěnový hasící přístroj Dolní Němčí, požární zabezpečení Dolní Němčí, požární bezpečnost Dolní Němčí, protipožární ochrana Dolní Němčí, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Němčí, hasící syytémy serverovny Dolní Němčí,hasící filter Dolní Němčí, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Němčí, hasící systémy pro autobusy Dolní Němčí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.